Αν στις βαθμίδες ενός συστήματος ON-LINE ή VDE εμφανίστηκε ο αριθμός δωμάτιου στην θέση της ώρας είναι σωστό;

Αυτό δείχνει την έλλειψη διαλόγου μεταξύ της Βαθμίδας Οθόνης και του Υπολογιστή,στη συνέχεια ελέγξτε αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία (με το πρόγραμμα σε λειτουργία) και εάν στα προϊόντα όλοι οι ακροδέκτες συνδέονται σωστά.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.