Από πόσα σημεία μπορείτε να ελέγχετε ένα φορτίο (ένα relè, ένα διακόπτης dimmer, ένα ρολό ) ;

Το όριο δίνεται από τον μέγιστο αριθμό των συσκευών ανά γραμμή , πράγματι για τον έλεγχο ενός φορτίου είναι απλά απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό γκρουπ που θα αποτελείται από ένα ενεργοποιητή (που συνδέεται στο φορτίο ) και με n λειτουργικά μπλοκ εντολέα

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.