Γιατί δεν ακούγεται η σειρήνα πατώντας το κουμπί TEST της κεντρικής μονάδας;

Υφίστανται συναγερμοί στη μνήμη. Βρείτε την αιτία που δημιουργεί τον συναγερμό (κατάσταση των led της κεντρικής μονάδας) στην συνέχεια προχωρήστε στην επαναφορά του συστήματος .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.