Γιατί η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος η κεντρική μονάδα εκπέμπει διαφορετικούς ήχους από τους συνηθισμένους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ;

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων για οποιαδήποτε παρόντα σήματα συναγερμού.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.