Για να ενεργοποιήσετε ένα σύστημα DigiBus είναι απολύτως απαραίτητο να διαθέτετε τον προγραμματιστή ELVOX αντ. 950B

Όχι , αν δεν χρειάζονται ειδικές λειτουργίες δεν χρειάζεται να μετατρέψετε τον προγραμματισμό των παραμέτρων .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.