Δεν μπορώ να ρυθμίσετε τα σενάρια με το 01942 .

Για την κεντρική μονάδα By Me "σενάρια - setup - διαχείριση σεναρίων" - Ενεργοποιήστε την επιλογή "Ενεργοποίηση από Απόσταση" (ορίζοντας την τιμή "Ναι" ) . Για την κεντρική μονάδα Convimar : "σενάρια" - "σενάριο" - "μετατροπή" - "πρόσβ. από απόσταση”- ενεργοποίηση.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.