Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών για: ρύθμιση της λειτουργίας προστασίας από διακοπή ρεύματος σε 4 φορτία, εμφάνιση της συνολικής στιγμιαίας κατανάλωσης της εγκατάστασης, εμφάνιση της στιγμιαίας μεμονωμένης κατανάλωσης 5 φορτίων (4 φορτία μετρώνται απευθείας μέσω του εκκινητή και 1 μέσω του αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος σε ελεύθερη έξοδο ελέγχου φορτίων), εμφάνιση της στιγμιαίας παραγωγής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, δυνατότητα ενεργοποίησης φορτίου για διευκόλυνση της αυτοκατανάλωσης, διαμόρφωση του ελέγχου φορτίων για κατανάλωση μονοφασικού φορτίου και φωτοβολταϊκών με απομακρυσμένη παραγωγή, δημιουργία 4 ομάδων ελέγχου στις οποίες μπορούν να αντιστοιχιστούν μετά οι προτεραιότητες αποσύνδεσης, αντιστοίχιση των τιμών κατωφλίου αποσύνδεσης (S1 και S2) σύμφωνα με τις καθορισμένες προτεραιότητες, δημιουργία της ομάδας για αυτοκατανάλωση και δημιουργία της τιμής κατωφλίου παραγωγής που την ενεργοποιεί.

Δημοσιεύτηκε στις