Εάν αγοράσω τα προϊόντα Well-Contact είναι αναγκαίο λογισμικό για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία ;

Ναι. Για τον προγραμματισμό του λογισμικού είναι αναγκαίο το Λογισμικό ETS που χρησιμοποιείται για όλες τις συσκευές Konnex. Ενώ για τη δημιουργία των καρτών και το σύστημα εποπτείας είναι απαραίτητο το Λογισμικό Well-contact Suite με βάση τον τύπο της εφαρμογής .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.