Εάν η Bpresa ή οποιαδήποτε άλλη πρότυπη υποδοχή Ιταλίας δεν φέρουν τη σήμανση CE και έχουν το σήμα IMQ είναι σωστό;

Ναι , γιατί , ελλείψει ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τα βύσματα και υποδοχές για οικιακή χρήση, η σήμανση CE δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτά τα προϊόντα . Το σήμα IMQ πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς CEI .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.