Είναι αναγκαία η σύνδεση μιας πλακέτας μετά την διεπαφή 69DM;

Όχι, ο ορθοστάτης Δύο καλωδίων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χωρίς πλακέτα δύο καλωδίων, αλλά είναι αναγκαίο σε κάθε περίπτωση να γίνει προγραμματισμός σε πλακέτα Δυο Καλωδίων. Οι εσωτερικές συσκευές Δυο Καλωδίων θα κληθούν από (ή από τις) πλακέτες DigiBus.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.