Είναι δυνατή η αύξηση ή μείωση της έντασης του κουδουνιού ;

Ναι , η ρύθμιση θα πρέπει να γίνει με την οθόνη απενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο Η για να μειώσετε την ηχητική ένταση και το πλήκτρο Ι για να αυξηθεί.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.