Είναι δυνατή η διαμόρφωση του by-me με ένα PC;

Ναι, είναι αναγκαία η χρήση του software Easytool Professional v. 1.4 ή ακολούθων.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.