Είναι δυνατή η εισαγωγή ενός κωδικού; Είναι δυνατόν να εισαχθεί το σύστημα SAI από την κεντρική μονάδα;

Όπως περιγράφεται στο FAQ του By-me , μπορεί να υπάρχουν max. 20 κωδικοί ενεργοποιήσιμοι από τη διαχείριση SAI και για κάθε μία μπορείτε να έχετε μια διαφορετική τμηματοποιημένη εισαγωγή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.