Είναι δυνατή η ύπαρξη ενδοεπικοινωνιακή λειτουργία στο σύστημα Digibus ;

όχι αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.