Είναι δυνατόν να έχουμε ένα ακουστικό σήμα , όταν το σύστημα είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο ;

Είναι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιήσιμη από την κεντρική μονάδα back-up καθώς επίσης είναι διαθέσιμη μέσω της χρήσης της συσκευής ανάγνωσης transponder 16470 Idea και 14470 Plana που στο εσωτερικό της βρίσκεται ένας βομβητής (αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί απευθείας από την κεντρική μονάδα με έκδοση λογισμικού 3.00 ή μεγαλύτερη) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.