Είναι δυνατόν να αλλάξει ο προγραμματισμός της λειτουργικότητας ενός κουμπιού για την ενδοσυνεννόηση/ενδοεπικοινωνίας σε σύγκριση με την εργοστασιακή ρύθμιση;

Ναι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί με την κατάλληλη διασύνδεση 692I/U και το λογισμικό SAVEPROG ή τον προγραμματιστή αντ.950C, όπου είναι δυνατόν.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.