Είναι δυνατόν να εισαχθεί το SAI της κεντρικής μονάδας By-me με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον κωδικό πρόσβασης χρήστη που επαναχρησιμοποιεί μετά από εισαγωγή στο μενού ;

Ναι , για όλους τους επιλέξιμους 20 χρήστες είναι δυνατή η διαχείριση μιας διαφορετικής τμηματοποίηση του SAI σε περίπτωση στην οποία εισαχθεί το σύστημα αντιεισβολής πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασης στην κεντρική μονάδα. Εάν , ωστόσο, ο χρήστης "Φιλοξενούμενος " έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το SAI, μετά από εισαγωγή στο μενού SAI δεν θα αιτηθεί ο κωδικός πρόσβασης ( δεδομένου ότι η κεντρική μονάδα γνωρίζει ότι ο γενικός χρήστης που διαχειρίζεται την κεντρική μονάδα μετά το αυτόματο logout μπορεί να διαχειριστεί χωρίς κωδικό αυτό το μενού), δεν θα είναι δυνατή αυτή η λειτουργία. E απαραίτητο, στην περίπτωση αυτή, να αποκλειστεί η διαχείριση του SAI από τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη "Φιλοξενούμενος " .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.