Είναι δυνατό να επανονομαστούν ελεύθερα τα γκρουπ (χωρίς χρήση των ήδη υπαρχόντων βιβλιοθηκών) ;

Όχι, γιατί οι δυο πλήρεις βιβλιοθήκες που είναι ήδη διαθέσιμες για οικιακό περιβάλλον και τρίτων χαρίζουν την δυνατότητα της εισαγωγής όλων των επιθυμητών ονομάτων

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.