Είναι παρόν ένας βομβητής στις βαθμίδες Display που σηματοδοτεί ακουστικά την κλήση ;

Ναι. όλες οι Βαθμίδες Display διαθέτουν βομβητή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.