Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το PC

- Pentium 3 ή ανώτερος - 256 MB RAM - Πλατφόρμα : Microsoft Windows 7, 8  e 10 (μόνο με έκδοση λογισμικού 2.5) - 100 MB σκληρό δίσκο

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.