Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για το PC .

Κάθε λογισμικό Wel-contact Suite έχει συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τον Η/Υ. Υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης των απαιτήσεων του Η/Υ στο «Εγχειρίδιο Εγκατάστασης» που διατίθεται για κάθε αντικείμενο λογισμικού.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.