Το βίντεο παρουσιάζει τις κύριες λειτουργίες που μπορούν να ρυθμιστούν μέσω smartphone. Παράδειγμα: ωριαίος προγραμματισμός και αποστολή διαμόρφωσης με μετάδοση Wi-Fi, έλεγχος κλιματισμού με απομακρυσμένη προσαρμογή της τιμής ρύθμισης, τροποποίηση PIN

Δημοσιεύτηκε στις