Η ανακατεύθυνση σε πόσους αριθμούς μπορεί να συνδυαστεί με το 01942;

Μπορώ να την συνδέσω με ένα μόνο αριθμό του καταλόγου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.