Η νέα σειρήνα 01806 μπορεί να ρυθμιστεί σε περίπτωση συντήρησης ενός συστήματος στη θέση της εξωτερικής σειρήνας 01805;

Ναι , η κεντρική μονάδα θα περάσει όλες τις προεπιλεγμένες παραμέτρους των σειρήνων 01805 μόνο που οι νέες σειρήνες 01806 δεν έχουν το ενδεικτικό αντιαφρισμού που υπάρχει στις 01805.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.