Κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιώ το βίντεο αντ.692D;

Οι διανομείς εικόνας χρειάζονται για τη δημιουργία των κλάδων στην κύρια γραμμή κατά την παρουσία περισσότερων θέσεων βιντεοθυροτηλεφωνίας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι σε κάθε δευτερεύουσα γραμμή ( 4 έξοδοι ανά 692D ) που παράγεται από τον διανομέα προτείνονται όχι περισσότερες από 2 οθόνες συνδεδεμένες σε σειρά και σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 20 m.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.