Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προγραμματισμό και την εξατομίκευση του Web Server

Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο εισαγωγής ενός νέου έργου, εξατομίκευσης ενός περιβάλλοντος, ενεργοποίησης και ρύθμισης μιας βιντεοκάμερας επιτήρησης IP: στο βίντεο περιγράφονται όλες αυτές οι διαδικασίες.

Δημοσιεύτηκε στις