Δημιουργία ενός μηνύματος με γραφικά μέσω των εργαλείων σχεδιασμού και ειδοποίηση ύπαρξής του στην Multimedia video touch screen10"

Δημοσιεύτηκε στις