Μια κεντρική κλιματική ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί σε Αυτόματη λειτουργία και ταυτόχρονα Προστατευόμενη ;

Όχι, αυτή την στιγμή δεν είναι δυνατό.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.