Μια κεντρική μονάδα αυτοματισμού δύο στοιχείων μπορεί να επικοινωνεί με άλλες κεντρικές μονάδες By-me;

Όχι. Οι κεντρικές μονάδες αυτοματισμού δύο στοιχείων μπορούν να επικοινωνούν μόνο με κεντρική μονάδα της ίδιας τυπολογίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μοιραστούμε τα σενάρια Αποκλειστικό/Γενικό.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.