Μια κεντρική μονάδα SAI μπορεί να επικοινωνεί με άλλες κεντρικές μνάδες convimar ;

Ναι, αλλά με μια μόνο κεντρική μονάδα. Τα δύο bus θα πρέπει να διαχωρίζονται από ένα Συζεύκτη Γραμμής (01845 Router) και μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα γκρουπ ή των σεναρίων Convimar ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/συναγερμό του SAI . είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του SAI από την κεντρική μονάδα Convimar .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.