Μπορείτε να ενημερώσετε μια κεντρική ομάδα SAI από δύο βαθμίδες (αντ.20480/14480 και παρόμοια) ώστε να είναι συμβατή με τα νέα προϊόντα;

Όχι, δεν είναι δυνατόν , θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα κεντρική μονάδα

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.