Μπορείτε να καθοδηγήσετε άμεσα με το ρελέ by-me τις λυχνίες φθορισμού πέρα από 1Α;

Όχι είναι αναγκαία η βοήθεια ενός ρελέ υποστήριξης για αυτό τον τύπο φορτίου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.