Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές απευθείας στα ρελέ by-me;

Είναι πάντα προτιμότερο να συνδέσετε τις συσκευές υψηλής κατανάλωσης (φούρνος, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων ...) σε ένα ρελέ ισχύος που ελέγχεται με τη σειρά του από το ρελέ by-me.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.