Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο 2 καναλιών για την ενεργοποίηση δυο αυτοματισμών;

Ναι, στην κάρτα του πρώτου αυτοματισμού αποθηκεύσατε το πρώτο κανάλι, αριστερό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου και της πλακέτας της δεύτερης αυτοματοποίησης του δεύτερου καναλιού, δεξιό πλήκτρο του τηλεχειριστήριου. Στην πλακέτα του δεύτερου αυτοματισμού συνδέσατε τους ακροδέκτες της εξόδου του δευτέρου καναλιού (2CAN - 2CAN) στους ακροδέκτες ελέγχου (COM - AP/CH).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.