Μπορούν να υφίστανται διαφορετικοί τύποι ηχητικής ειδοποίησης;

Είναι μέρος των προηγμένων εφαρμογών που ρυθμίζονται από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διεπαφής διαμόρφωσης  692i/U, Saveprog.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.