Μπορώ να αντικαταστήσω μια κεντρική μονάδα by-me ( με έγχρωμη οθόνη ) σε ένα σύστημα που είχε την κεντρική μονάδα Convimar ;

Οι συσκευές είναι ίδιες, αλλά για να αφαιρεθεί το κεντρικό Convimar και να εισαχθεί η κεντρική μονάδα By-me στο σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστούν ξεχωριστά όλες τις συσκευές και να επαναδιαμορφωθούν από το μηδέν στη νέα κεντρική μονάδα by-me. Αν υπήρχε και το SAI , θα πρέπει να κάνουν το ίδιο δεδομένου ότι η κεντρική μονάδα By-me διαχειρίζεται μόνη της και το SAI ( καταργώντας κατά συνέπεια και την κεντρική μονάδα SAI από 2 βαθμίδες ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.