Μπορώ να διαμορφώσω την λυχνία έκτακτης ανάγκης 02660 σε ένα σενάριο;

Ναι , μπορείτε να ρυθμίσετε το φως έκτακτης ανάγκης σε ένα σενάριο. Μέσα από την κανονική διαδικασία της δημιουργίας σεναρίων αρκεί να συμπεριλάβετε και το γκρουπ της λυχνίας έκτακτης ανάγκης και να την θέσετε ως ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη κατά την ζήτηση.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.