Μπορώ να διαχειριστώ ένα σύστημα οικιακού αυτοματισμού που αποτελείται από περισσότερες της μιας κεντρικής μονάδας με το 01942 ;

Ναι, η συσκευή επικοινωνίας μπορεί να διαχειρίζεται έως 8 κεντρικές μονάδες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.