Μπορώ να ελέγξω την λυχνία έκτακτης ανάγκης 02660 με ένα ανακλινόμενο διακόπτη, εάν έχει ρυθμιστεί στο σύστημα By-me;

Ναι, είναι δυνατό. Είναι αρκετή η διαμόρφωση του ανακλινόμενου πλήκτρου στο ίδιο γκρουπ, όπου έχει προγραμματιστεί η λυχνία έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα επιτρέψει την ενεργοποίηση της εντολής της λυχνίας. Παραμένει σε κάθε περίπτωση ενεργή η λειτουργία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση απουσίας δικτύου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.