Μπορώ να ελέγξω το χρονοθερμοστάτη/θερμοστάτη με την συσκευή επικοινωνίας GSM αντικείμενο 01942 ;

Όχι , δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την συσκευή επικοινωνίας GSM 01942 για τη διαχείριση του συστήματος Radioclima .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.