Μπορώ να ενσωματώσω το σύστημα ήχου σε MediaCenter ;

Όχι, το σύστημα ήχου δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το Mediacenter By-me Vimar

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.