Μπορώ να το χειριστώ 1 ενεργοποιητή με περισσότερους αναγνώστες ;

Ναι, είναι δυνατό.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.