Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα κλασσικά ηλεκτρομηχανικά πλήκτρα για τον έλεγχο των ομάδων φώτων του συστήματος By-me;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των παραδοσιακών γενικών εντολών απευθείας στις διεπαφές By-me για τη διαχείριση αυτού του τύπου των συσκευών, αντ. 14515, 20515, 14518, 20518, 01475, 01476, 01477 o 01470.  Στη φάση της διαμόρφωσης, επαρκεί η δημιουργία ομάδων αυτοματισμού στην είσοδο της επιθυμητής συσκευής και του ρελέ By-me προς έλεγχο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.