Μπορώ να χρησιμοποιήσω το καλώδιο KNX αντικείμενο 01890 για να εγκαταστήσω το σύστημα ήχου;

Όχι , δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο KNX.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.