Μπορώ να χρησιμοποιήσω υπέρυθρες στο σύστημα SAI ( PIR ) για τον έλεγχο των φώτων αν το SAI είναι απενεργοποιημένο;

Ναι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις: Εάν το SAI είναι συνδεδεμένο με μια κεντρική μονάδα Convimar ( 20510-16950-14510 ), θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί στο SAI και στη συνέχεια στο μενού διαμόρφωσης της κεντρικής μονάδας. Εάν το SAI είναι συνδεδεμένο με ένα σύστημα By-me ( 21550-20550-14550 ), πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί το SAI και στη συνέχεια max. άλλα 4 γκρουπ στον τομέα αυτοματισμών του By-me.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.