Διαμόρφωση Plug&Play, κώδικας QR, διαχείριση από το λογισμικό CVM, ενσωμάτωση στο σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me: το βίντεο παρουσιάζει τα κοινά πλεονεκτήματα των τεσσάρων σειρών προϊόντων Elvox. Στη συνέχεια, περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία ρύθμισης των καινοτόμων λειτουργιών κάθε σειράς.

Δημοσιεύτηκε στις