Οι εντολείς με κλειδί Vimar έχουν όλες το ίδιο κλειδί;

Όχι. Κάθε ζεύγος των κλειδιών εξοπλισμού έχει χαραγμένο έναν αριθμό που δείχνει τον σχετικό κωδικό σε αντιστοιχία με εκείνο που είναι χαραγμένος στην κλειδαριά . Αν χρειαστεί να κάνετε αντίγραφα πρέπει να ζητήσει από την Vimar το ουδέτερο κλειδί για να εκτελέσετε ένα αντίγραφο σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα. Επιπλέον η Vimar παρέχει εντολείς με κλειδί κωδικού " 000 \ " προκειμένου να ενεργοποιήσει πολλαπλούς ελέγχους με το ίδιο κλειδί: τα στοιχεία αναγράφονται στον κατάλογο με την κατάληξη. CU .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.