Ο ήχος ακούγεται σε χαμηλή ένταση στο βιντεοθυροτηλέφωνο Vimar και δεν ακούγεται στην ανοικτή ακρόαση Vimar (20555) , γιατί;

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι παρόν ή δεν είναι συνδεδεμένος ο ζυγός ELVOX 6560 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.