Ο ζυγός 6560 χρησιμοποιείται επίσης για συστήματα DigiBus θυροτηλεόρασης και Elvox Δυο καλωδίων;

Όχι, χρειάζεται μόνο αν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Sound System, η παρουσίας των θυροτηλεφώνων ανοικτής ακρόασης (αντ. 20555 - 20555.N - 20555.B - 14555 - 14555.SL ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.