Παίρνω ένα μήνυμα κειμένου σφάλματος από το 01942 μετά την εκτέλεση μιας εντολή από το τηλεχειριστήριο.

Το κείμενο του μηνύματος SMS δεν συμμορφώνεται με τη σωστή σύνταξη της εντολής : ελέγξτε το εγχειρίδιο με το κείμενο εντολής . Ή' η συσκευή επικοινωνίας μπορεί να διαμορφωθεί λανθασμένα: ελέγξτε τη διαμόρφωση, στην συσκευή επικοινωνίας, της συσκευής στην οποία θέλετε να στείλετε την εντολή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.